Összes műsor

Irodalmi barangolás

Elérhető részek:

CC

1. rész

Somogyban - E hely poétának való

"E hely poétának való..." Ezúttal somogyi irodalmi barangolásra hívjuk nézőinket. A tájra, melynek elmaradottságától sok literátorunk szenvedett, ugyanakkor megtermékenyítően is hatott költőinkre, akik e tájon születtek, vagy akiket ide sodort az élet, és e vidéken leltek otthonra. Takáts Gyula költő az idegenvezetőnk, amikor Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Szabó Lőrinc vagy az irodalmárainkkal jó barátságban lévő festőművész, Rippl-Rónai...

CC

2. rész

Tolna megyében - Örökség

Zsendül már a tavasz Tolnában! Az irodalmi barangolások Tolna megyei epizódja is bővelkedik irodalmi emlékekben és emlékhelyekben, melyeket érdemes virtuálisan és személyesen is meglátogatni. A "Puszták népének" vidékét Illyés szavaival, a görbői fát, amely alatt Vörösmarty a Zalán futását írta, Lázár Ervin Rácegrespusztáját és a borjádi házat, ahol Petőfi lakott. Keljünk tehát útra Petőfi négyökrös szekerén Babits Mihály "zsendülő"...

CC

3. rész

Békés megyében - Őszutó

"A kultúrának, az irodalomnak akkor van értelme, ha életté válik a közösségben." Féja Géza szavai és tevékenysége a népsors valódi megértéséről és közvetítéséről tanúskodnak a Viharsarok: az egykori Csanád-Csongrád-Békés megye forradalmi területén. Egy olyan küldetésről, melyet az irodalmi barangolás során megidézett Féja Géza, Justh Zsigmond, Sinka István, Szabó Pál és Darvas József is magáénak vallott.

4. rész

Baranyában - Dunántúli képek

"Pécs sok embert nevelt, és Pécs szellemi katedrálisába sokan építették be művészetük, lényük opálköveit" - mondta Bertha Bulcsu, aki 12 esztendőt élt Pécsett. A Baranya megyei irodalmi barangolás során betekintést nyerhetünk a történelmileg is izgalmas hagyományokkal rendelkező térség, egyetemi és szellemi központ gazdag irodalmi hagyományába Janus Pannoniustól Babits Mihályig.

CC

5. rész

a Bakony vidékén - "S anyám hangján szól az egész Dunántúl"

Két fiatal színész, kísérőink a Bakony vidékén, autóval járják be az őszi vidéket irodalmi barangolásaink ezen epizódjában. Megelevenedik előttünk Veszprém és Sárvár történelmi vidéke, Pápa diákvárosa. A középkori legendáktól a szülőföld huszadik századi megénekléséig olyan írók és költők idézik meg az ihletet adó tájat, mint Eötvös Károly, Jókai Mór, Tinódi Lantos Sebestyén, Berzsenyi Dániel, Dukai Takách Judit, Kisfaludy Sándor, Simon...

CC

6. rész

Bács-Kiskun megyében - Szülőföldemen

Petőfi Sándor életének követése, verseinek tükrében, sorsa jelentős helyszínein, melynek során irodalomtörténeti szemszögből tárul fel szülőföldjének, a Kiskunságnak, Bács-Kiskun megyének a világa, ugyancsak megidézve a térséghez kötődő Katona Józsefet, Arany Jánost, Nagy Lajost, Móra Ferencet, József Attilát.

CC

7. rész

Észak-Magyarországon - Az Ipolytól a Bodrogig

Szabó Lőrinc szavaival az "Ipoly füzei" mentén halad az észak-magyarországi irodalmi barangolás, melyben megjelenik Mikszátk Kálmán és az ő "görbe országa", Madách Imre, Az ember tragédiája szerzője, de Balassi Bálint, Petőfi Sándor, Kazinczy Ferenc, Komjáthy Jenő, Bródy Sándor és Zelk Zoltán is. Eljutunk Balassagyarmatra, Vizsolyba, Széphalomra, a diákváros Sárospatakra, és míg Egerben Gárdonyi Géza és az Egri csillagok, Miskolcon a vándorszínészet...

CC

8. rész

a Balaton felvidéken - Jer nézd a Balatont

Jókai Mór, Németh László, Kosztolányi Dezső, Illyés Gyula, Vajda János, Déry Tibor, Batsányi János, Kisfaludy Sándor, Széchenyi István és a bengáli költő Tagore, Egry József festőművész vagy Goldmark Károly zeneszerző. A közös bennük a Balaton szeretete és a kötődés a magyar tengerhez. A tájhoz, mely megihlette és örökbecsű műalkotásokra ösztönözte őket. E tájakra vezet a Balaton-felvidéki irodalmi barangolás.

CC

9. rész

Debrecen és környékén - A holtig haza: Debrecen

"Holtig haza" - így nevezte Szabó Magda szeretett városát, Debrecent. A várost és környékét, mely történelmi és irodalmi vonatkozásokban is rendkívül gazdag, és ahol irodalmi barangolásunk Csokonai Vitéz Mihály, Petőfi Sándor, Veres Péter és Ady Endre nyomdokán halad.

CC

10. rész

Budapesten 1. - A Dunánál

Magyarországi irodalmi barangolásaink végén a fővárosba, Budapestre érkezünk. A város irodalmi vonatkozásait három részben, egyben három megközelítésben tárjuk nézőink elé. Az első rész "A Dunánál", a második a "Beszélő házak", a harmadik pedig az "Arcod az években" címet viseli. A várost átszelő vén folyó mentén felsejlik előttünk a török kortól a 20. század második feléig e különleges hangulatú város történelme és irodalma, valamint azok...

CC

11. rész

Budapesten 2. - Beszélő házak

Magyarországi irodalmi barangolásaink végén a fővárosba, Budapestre érkezünk. A város irodalmi vonatkozásait három részben, egyben három megközelítésben tárjuk nézőink elé. Az első rész "A Dunánál", a második a "Beszélő házak", a harmadik pedig az "Arcod az években" címet viseli. Mi mindent tudnának mesélni a budapesti házak, ha beszélni tudnának! Domborművek, szobrok, emlékszobák nyomába eredünk a pesti és a budai utcán Arany János, Ady, József...

CC

12. rész

Budapesten 3. - Arcod az években

Magyarországi irodalmi barangolásaink végén a fővárosba, Budapestre érkezünk. A város irodalmi vonatkozásait három részben, egyben három megközelítésben tárjuk nézőink elé. Az első rész "A Dunánál", a második a "Beszélő házak", a harmadik pedig az "Arcod az években" címet viseli, mely egyben Dobai Péter versének címe. A sorozat befejező epizódjában a 20. század alkotóinak Budapestjét fedezzük fel, megszólítva őket magukat is. Milyen Zelk Zoltán,...

CC

13. rész

Fejér megyében - Invokáció a szülőföldhöz

"Invokáció a szülőföldhöz" címmel ír a zámolyi Csanádi Imre szűkebb pátriájáról, Fejér megyéről. A fejéri irodalmi barangolás során e pátria és táj elevenedik meg Csoóri Sándor, Gárdonyi Géza, Vörösmarty Mihály, Eötvös József és Vajda János pályája és emlékhelyei által.

14. rész

Csongrád megyében - Város és vidéke

Irodalmi barangolás Csongrád megyében Juhász Gyula, Mikszáth Kálmán, Móra Ferenc, József Attila, Radnóti Miklós és Németh László irodalmi emlékeinek nyomában, az irodalomtörténeti és kulturális értékekben gazdag Szeged és környéke múltjának és jelenének megidézésével.

CC

15. rész

Szabolcs-Szatmár megyében - Kelet felől

Ismét irodalmi emlékek nyomába indulunk, ezúttal Szabolcs-Szatmár megyébe. "Kelet felől", ahogyan Váci Mihály címadó versében hangzik a műsor alkotói szándéka szerint felidézzük a térség olyan alkotóit, mint a testőr-költő Bessenyei Györgyöt, Krúdy Gyulát, Kölcsey Ferencet, Petőfi Sándort és Szabó Lőrincet, és felkeresünk irodalmi emlékhelyeket, szülőházakat, kopjafás temetőket, érc-és máványszobrokat, s mi ércnél is maradandóbb: az irodalmi...

CC

16. rész

a Dunakanyarban - Kertem az egész táj

"Kertem az egész táj..." De a Dunakanyar és a fenséges Esztergom vidéke nemcsak Babits Mihály előhegyi házából látszott gyönyörűnek, ahol a kőfalak a híres pályatársak, művészek aláírását őrzik. A Dunakanyar, melyet összeköt a hűs folyású Duna, a mai napig sok szépséget tartogat az arra látogatóknak, akik kellemest a hasznosal ötvözve annak irodalmi vonatkozásait is megismerhetik, bejárva Jékely Zoltán és apja, Áprily Lajos Visegrádját, Móricz...